19 січня 2014 р.

Інформація про порядок реєстрації на ЗНО – 2014

Олена Кононихіна – методист відділу освіти, молоді та спорту


УВАГА!  Зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні можна з 3 січня до 5 березня 2014 року.
ЗНО в 2014 році буде проводитися з таких предметів: українська мова і література, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, світова література, одна з іноземних мов (за вибором: англійська, німецька, французька, іспанська). Кожен абітурієнт матиме право на складання тестів не більше як із чотирьох предметів. Тести з історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики, хімії можуть бути перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами; світової літератури – російською мовою. Перекладу тестів для інших предметів не передбачено.
Важливо пам’ятати, що абітурієнт, обираючи переклад тестів однією з вищезазначених мов національних меншин, під час тестування отримає лише тестовий зошит, перекладений обраною мовою. Зошит, укладений українською мовою, у такому разі не надається!
Реєстрація складається з п’ятьох етапів:
  • перший етап – вибір напряму навчання і спеціальності та підготовка необхідних для реєстрації документів;
  • другий етап - завантаження програми із сайта Українського або регіонального центру оцінювання якості освіти, уведення даних до програми та роздрук сформованих за її допомогою документів;
  • третій етап – підготовка та оформлення пакета реєстраційних документів для відправлення до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти;
  • четвертий етап – відправлення пакета реєстраційних документів поштою на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти;
  • п'ятий етап – отримання у поштовому відділенні документів, що підтверджують реєстрацію.
Перший етап – вибір напряму навчання (спеціальності) та підготовка   документів.
Перед тим, як реєструватися, абітурієнту слід визначитися з напрямом вступу (спеціальністю) та отримати у вищому навчальному закладі інформацію щодо правил прийому на обрану спеціальність у 2014 році.
Для реєстрації необхідно підготувати:
- 2 фотокартки для документів розміром 3x4 см,
- копію паспорта (або свідоцтва про народження, якщо особа народилася після 1 вересня 1997 року та ще не отримала паспорт);
- оригінал довідки з місця навчання за зразком, установленим Українським центром оцінювання якості освіти (або копію документа про повну загальну середню освіту, якщо особа вже здобула повну загальну середню освіту).
Перелік документів за потребою може бути доповнений у наступних випадках:
Ситуація
(якщо…)
Документ, який необхідно додати до основного комплекту документів
- абітурієнт має захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження тестувань
- оригінал висновку закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження ЗНО
- у документах абітурієнта є розбіжності в персональних даних
- копія документа про зміну прізвища, ім'я, по батькові
- абітурієнт відноситься до однієї з нижчезазначених категорій: іноземці, особи без громадянства, біженці, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, закордонні українці
- копія документа, що підтверджує законність перебування на території України
- особи подають документи, оформлені іноземною мовою
- переклади документів українською мовою, завірені нотаріально
 Другий етап – робота з програмою реєстрації та формування заяви-реєстраційної картки.
Для формування заяви-реєстраційної картки можна звернутися за допомогою до працівника пункту реєстрації відділу освіти, молоді та спорту, або створити її самостійно, скориставшись спеціальною комп'ютерною програмою Українського центру оцінювання якості освіти, розміщеною на його офіційному веб-сайті й на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти.
Для реєстрації необхідно буде завантажити програму на свій комп’ютер та виконати усі запропоновані у ній кроки.
Звертаємо увагу, що завантаження програми та користування нею є безкоштовними! Усі уведені дані після виходу з програми не зберігаються, тому програму можна завантажити 1 раз й користуватися нею безліч разів, в тому числі копіювати на комп’ютери однокласників.
Дані, які необхідно увести до програми реєстрації: повна дата народження, відомості про громадянство, тип документа, що засвідчує особу, номер контактного телефону та адреса місця постійного проживання, категорія випускника та відомості про навчальний заклад (для випускників поточного навчального року).
Звертаємо увагу, «прописка» не потрібна для реєстрації! Адреса враховується при розподіленні учасників у пункти тестування, тому під час реєстрації необхідно вказати адресу фактичного місця проживання.
У програмі абітурієнт обирає перелік навчальних предметів, із яких бажає пройти зовнішнє оцінювання, а також мову, якою бажає отримати переклади тестів і інформаційного бюлетеня «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2014 рік».
Нововведенням реєстрації 2014 року є:
- уведення графи «відомості про громадянство» і необхідність надання іноземцями, особами без громадянства, біженцями, особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, закордонними українцями копії документа, що підтверджує законність перебування на території України.
- необхідність поставити позначку про згоду на обробку персональних даних у процесі проведення ЗНО та використання їх під час вступу до ВНЗ. Факт згоди автоматично відображатиметься у заяві-реєстраційній картці.
Після уведення всіх необхідних даних та їх перевірки, абітурієнту буде запропоновано перевірити правильність зазначених даних та роздрукувати бланк заяви-реєстраційної картки і контрольно-інформаційний лист.

Третій етап – оформлення пакета реєстраційних документів

1.    Оформлення заяви-реєстраційної картки.
Абітурієнту необхідно:
-  на заяву-реєстраційну картку у спеціально відведені місця приклеїти 2 фотокартки для документів розміром 3x4 см.
- написати власноруч заяву про бажання бути зареєстрованим, підтвердити факт ознайомлення з Порядком проведення ЗНО 2014, правами та обов’язками абітурієнта.  Під заявою поставити власний підпис та вказати дату заповнення заяви-реєстраційної картки.
2. Оформлення реєстраційних документів.
Абітурієнту необхідно:
- на копіях усіх документів, що подаються для реєстрації, зробити напис про засвідчення документа «Згідно з оригіналом» (без лапок), поставити особистий підпис особи, свої ініціали та прізвище, дату засвідчення копії.

Четвертий етап – відправлення пакета реєстраційних документів поштою на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Перевірити комплектність реєстраційних документів можна з допомогою контрольно-інформаційного листа, який містить перелік документів для відправлення в конкретному випадку (роздруковується разом із заявою-реєстраційною карткою під час роботи з програмою реєстрації).
Комплект реєстраційних документів необхідно не пізніше 5-го березня 2014 року надіслати поштовим відправленням до Дніпропетровського регіональному центрі оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) на адресу, зазначену в контрольно-інформаційному листі: : а/с 374, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000.

Звертаємо увагу, що контрольно-інформаційний лист залишається у абітурієнта до отримання ним документів, що підтверджують факт реєстрації.

П'ятий етап – отримання у поштовому відділенні документів, що підтверджують реєстрацію абітурієнта.

Документи, що підтверджують реєстрацію абітурієнта надсилаються рекомендованим листом відповідним регіональним центром оцінювання якості освіти на адресу місця постійного проживання, зазначену абітурієнтом під час роботи з програмою реєстрації.
У разі успішної реєстрації для участі у ЗНО абітурієнт отримає СЕРТИФІКАТ зовнішнього незалежного оцінювання разом із:реєстраційною карткою абітурієнта, інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2014 рік», повідомленням про створення особливих умов проходження зовнішнього незалежного оцінювання (якщо абітурієнт зазначив про необхідність створення таких умов та надав відповідний висновок закладу охорони здоров’я).
На веб-сайті Українського центру для кожного зареєстрованого абітурієнта створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та РIN-кодом, указаним у ньому.
Звертаємо увагу! Абітурієнту може бути відмовлено у реєстрації.
Підставами для відмови в реєстрації можуть бути:
-    надання не всіх документів, необхідних для реєстрації;
-    неналежне оформлення документа (-ів);
-    зазначення в заяві-реєстраційній картці недостовірних даних;
-    неможливість створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку закладу охорони здоров’я;
-    подання заяви пізніше встановленого терміну (не пізніше 5 березня 2014 року), що визначається за поштовим штемпелем відправлення.
У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації абітурієнту надсилається рекомендованим поштовим відправленням лист, де зазначено причину відмови. Абітурієнт, який отримав повідомлення про відмову в реєстрації, має усунути причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, та надіслати повторно реєстраційні документи до регіонального центру разом з копією листа відмови.
Звертаємо увагу! Абітурієнт може внести зміни до реєстраційних даних, а також відмовитися від участі у ЗНО.
Абітурієнт може змінити перелік предметів або внести зміни до персональних даних. Для цього треба пройти реєстрацію повторно та надіслати до регіонального центру повний комплект реєстраційних документів з Сертифікатом 2014 року (для його ануляції), отриманого в результаті первинної реєстрації. Для відмови від реєстрації абітурієнту потрібно надіслати до регіонального центру Сертифікат 2014 року та заяву про відмову від участі у ЗНО.
Пакет документів для внесення змін або відмови від участі у ЗНО необхідно надіслати не пізніше 19 березня 2014 року (дата подання визначається за поштовим штемпелем).

Особливості реєстрації осіб окремих категорій. Особи, які виявили бажання пройти ЗНО, але через певні причини не мають можливості зареєструватися у встановленому порядку, повинні в межах часу, відведеного на реєстрацію (з 3 січня до 5 березня 2014 року), особисто звернутися до регіонального центру.

Особи, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у тестуваннях, що відбуваються в окремі дні
Мають право проходити ЗНО з цього (цих) предмета (-ів) під час додаткової сесії, з інших предметів - під час основної
До комплекту реєстраційних документів додають заяву щодо надання можливості пройти тестування з певного (-их) предмета (-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь з цих предметів у ЗНО під час основної сесії
Особи, які проживають або навчаються за кордоном (випускники закордонних навчальних закладів, учасники міжнародних програм з обміну тощо) та не можуть пройти зовнішнє оцінювання у встановлені терміни
Мають право проходити ЗНО з цього (цих) предмета (-ів) під час додаткової сесії, з інших предметів - під час основної
До комплекту реєстраційних документів додають довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном (за винятком осіб, які подають довідку із закордонного навчального закладу про отримання повної загальної середньої освіти в поточному навчальному році), та заяву щодо надання можливості пройти тестування з певного (-их) предмета (- і в) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь у зовнішньому оцінюванні під час основної сесії

Сертифікати осіб, які проживають або навчаються за кордоном, та не вказали адресу в Україні, на яку бажають отримувати поштову кореспонденцію, зберігаються в регіональному центрі. Інформація про результати реєстрації осіб, які проживають або навчаються за кордоном, надсилається на електронну адресу, указану ними під час реєстрації.

Немає коментарів:

Дописати коментар