15 січня 2013 р.

Фестиваль методичних ідей та знахідок

10 та 11 січня 2013 року методичним кабінетом відділу освіти, молоді і спорту Чернігівської районної державної адміністрації у рамках "Естафети творчості" проведено фестиваль методичних ідей та знахідок "Творчість як прояв професійної компетентності педагога".  Учасників фестивалю  гостинно зустрів педагогічний колектив на чолі з адміністрацією (директор Стрижеус Л.В. та заступник директора з навчально-виховної роботи  Бехтер Т.В.) Чернігівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів "Надія". Мета проведеного заходу: створення умов для вдосконалення науково-методичної підготовки вчителів, прояву та розвитку педагогічної компетентності на основі організації простору для професійного спілкування з
обміну досвідом роботи; прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в практичну діяльність, збагачення технологічного та творчого потенціалу вчителів, мотивація педагогічної спільноти на інноваційну педагогічну діяльність у контексті неперервної освіти. Під час фестивалю вчителі працювали за секціями:  природниче-математичних дисциплін (Накалюжна Т.І., Малюга А.Г., Залужна Т.М., Шевченко В.О., Манич Н.В.,  Стародубцева В.В.), початкові класи Варяник О.М.), історичного профілю (Мирошниченко Л.І.). Учасники презентували методичні ідеї власного досвіду роботи та провели навчальне заняття: майстер-клас  з педагогами, з демонстраціями прийомів ефективної роботи, під час якого присутні одночасно виконували дві ролі: учасників та учнів. 
Презентація Накалюжної Т.І., вчителя фізики Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М.Темника "Творчість як прояв професійної компетентності педагога".

Особливо вразив присутніх виступ Стародубцевої Валентини Василівни, вчителя біології та хімії Стульневської ЗОШ І-ІІІ ступенів, текст якого пропонуємо Вашій увазі.
"Я люблю море... Я можу годинами стояти на березі моря, вдивляючись в далечінь. Скільки себе пам'ятаю, мені завжди хотілося дійти до того місця, де небо з морем зустрічається.
Та дужче за море я люблю степ... Здавалося б і та безмежність, і той гіркуватий присмак, і ті ж нерівності хвилі... Та тільки в степу я можу відчути, як легко дихає моя душа, відчути запах різнотрав'я...
Та саме сьогодні я хочу зізнатися ще в одній любові - любові до своєї професії, професії  Вчителя... Я люблю свою професію, як птах любить небо, вітер простір, а час швидкість... І скільки себе пам'ятаю вчителем, мені завжди хотілося , щоб на моїх уроках дітям було цікаво, я боялася побачити байдужість в дитячих очах
Шкільний період в житті кожної людини – це період, коли людина здійснює одне з найзначніших відкриттів: вона відкриває саму себе .Людина бачить , яке місце займає в  колективі, як відносяться до неї люди, яким чином  вона сама спілкується з людьми:  чи легко їй це вдається чи єсть труднощі. Чи може вона відкрито висловити свою думку, чи може взяти під контроль страх, чим схожа з іншими і чим відрізняється від них – ці питання неменуче переслідують дітей. Кожна дитина в школі виявляє свої  здібності і можливості. Це допомагає виховати себе для життя на багато років вперед. Саме в школі дитина виконує безліч завдань навчального характеру, але постійно прагне  здійснити мету: навчитися керувати своїм життям, своєю долею. Часто трапляється в нашій педагогічній практиці і так, що дитині важко розкрити свої здібності і можливості , важко подолати психологічний бар’єр. Тому так і залишається вона одинокою, самотньою, невпевненою в собі, не може перебороти труднощі, знайти вихід з ситуації, пристосуватися до нових умов розвитку суспільства, використати весь потенціал діяльності.  Тому, якщо навчити дитину долати всі перешкоди на шляху становлення особистості, допомогти людині пізнати себе, то вона буде вдосконалюватися. Звичайно, це не так легко, як здається на перший погляд. Тому , я вважаю, головна методична ідея, яка пронизує мій досвід роботи по формуванню життєвих компетентностей учнів полягає не тільки в тому, щоб озброїти дитину системою відповідних знань, а допомогти їй сформуватися, як особистості, а для цього потрібно подолати психологічний бар'єр.
Відводячи значну роль  доброзичливому психологічному мікроклімату на уроці, я впевнена, що це допоможе як більш повніше розкрити учням свої можливості  і здібності та сформуватися особистості, готової жити в демократичному суспільстві.
Роботу в цьому напрямку  я розпочала з проведення анкетування на тему «Стимули» з двох причин:
1)    В ході компетентнісного підходу до освіти велика роль відводиться самостійній роботі, а анкета дає можливість  з’ясувати, в кому випадку самостійна робота проходить цікавіше, а отже, успішніше;
2)    Результати анкетування дають можливість мені побачити, якими шляхами треба піти, щоб поєднати міцні знання і формування особистості  на шляху подолання психологічного бар’єру.
Анкетуванням були охоплені учні 8-10 класів, поскільки вивчення біології в 7 класі, тільки розпочалося, а 11 клас завершує вивчення основ наук в середній школі. Результати анкетування були занесені в таблицю:
Питання анкети
8 клас
9 клас
10 клас
Середнє
значення
1.       Старанно й охоче виконую роботу, коли:
а) завдання цікаве
б) вона важлива для вивчення предмета
в) розумію, що вона необхідна для професії
г) вважаю, що зможу її виконати
д)хочу заслужити схвалення вчителя
е) впевнений, що вона важлива для інших

62%
50%
90%
25%

25%

60%
70%
70%
50%
10%
10%

100%
77%
85%
69%
46%
39%

74%
65%
82%
48%
28%
25%
2.У роботу включаюся швидше, якщо:
а) цього вимагає вчитель
б) хочу отримати високу оцінку
в) боюся отримати негативну оцінку
г) використовуються наочні засоби


50%
90%
12%
75%

10%
90%
20%
70%

69%
84%
69%
100%

43%
88%
34%
82%
3.Самостійна робота проходить успішніше, якщо виконую завдання:
а) один
б) з групою товаришів
в) удвох з товаришем
г)за постійного керівництва вчителя


36%
75%
25%
-


30%
60%
50%
30%


38%
69%
77%
15%


35%
68%
50%
43%
4. Працювати самостійно цікавіше, якщо:
а) успішно виконую завдання
б) обстановка на уроці доброзичлива
в) сувора дисципліна
г) учитель схвалює роботу
д) застосовується залікова робота

90%
75%
-
90%
-

90%
70%
20%
40%
20%


100%
92%
23%
77%
-

93%
79%
22%
69%
7%

Провівши аналіз анкетування, стає зрозумілим, що старанно й охоче виконують діти роботу, коли розуміють, що вона важлива для вибору професії, коли завдання цікаве і робота важлива для вивчення предмета.
Самостійна робота проходить успішніше, коли виконується групою або вдвох з товаришем (68% і 50%). Самостійно працювати цікавіше, якщо учні успішно виконують завдання (93%), обстановка на уроці доброзичлива (79%) і вчитель схвалює роботу (69%).
   Виходячи з результатів опитування , слід намагатись так планувати уроки і позакласну роботу, щоб   створити доброзичливий психологічний мікроклімат на всіх етапах уроку і під час проведення позакласних заходів. Якщо будуть враховані вище висловлені потреби учнів, вчитель зможе допомогти учням  здолати психологічний бар’єр на шляху оволодіння основами наук. Учні в свою чергу побачать у вчителі людину, яка сприймає їх такими, які вони є, допомагає їм не тільки цікаво здобути знання, а й справедливо оцінює їх; навчає їх бути впевненими в собі, вчить не боятися своїх помилок, невдач, вчить учнів вмінню їх здолати і знати, що все минає, в тому числі й невдачі.
Тому психологічний супровід уроків біології я вбачаю в тому, щоб:
-         Підбирати на уроки біології цікаві завдання, використовувати елементи ігрових технологій;
-         Пов’язувати матеріал з професійною орієнтацією;
-         Використовувати різноманітні навчальні засоби навчання;
-         Використовувати кооперативне навчання;
-         Створювати доброзичливу обстановку на уроці;
-         Застосовувати різноманітні засоби заохочування діяльності учнів на уроці.

А роблю це я так:

Фрагменти уроку біології в 7 класі на тему "Клас Павукоподібні".
Створення психологічного мікроклімату на  уроці
В Ліни Костенко є такі поетичні рядки:
Мене сьогодні голуб розбудив:
Він прилетів і плакав на балконі.
Я не прошу поблажливості долі:
Хіба то мало – неповторна мить.
Наше життя, діти, таке багатогранне і складається з неповторних миттєвостей: одні з них  бувають сумними, інші – радісними.
Деякі з них минають швидко, ледь залишивши слід в наших душах, інші оселяються там надовго і ми раз від разу повертаємось до них.
Наша зустріч сьогодні – це теж якась мить: ось вона є  зараз . а через декілька десятків хвилин її не стане. Чи залишиться вона в нашій пам’яті: вашій , моїй?  Це залежить від нас.
Прийом «Вірю – не вірю»: Чи вірите ви, що…
1.     Омари живуть до 50 років; (Так)
2.     Серед раків, як і серед людей є правші і лівші? (так, найчастіше зустрічаються раки-правші)
3.     Що краб пальмовий злодій може розкусити кокосовий горіх?(Ні, розкусити великі кокосові горіхи не може і задовольняється невеликими плодами, які збирає на пляжах)
4.     Що раки вилазять на берег і закопуються в пісок перед дощем? (Так).
5.     Що рак іде в лазню чорний , а виходить червоний?
6.     Що рак, щоб не пропасти у біді, тримає ножиці в воді?
7.     Чи вірите ви, що річковий рак і славнозвісно відомий павук хрестовик рідня?

Але в павука єсть свої переваги. Спробуємо виявити деякі з них.

Вправа «Кошик загадок»:
1.    Сидить у куточку і тче сорочку.
2.    Не руками снувалося, не руками і ткалося,
Десь далеко вродилося, у куточку вмостилося.
Сидить злодій тихо-тихо, буде мухам лихо-лихо.
3.    Без прядива пряде нитку і без глиці в’яже сітку.
Вчитель: - Про кого йде мова в цих загадках?
-         За якою ознакою ми здогадалися про це?
Вчитель: Усі павуки мають на черевці від двох до 4 пар павутинних бородавок. Кожна з них великою кількістю проток сполучена з павутинними залозами. Густа рідина, витікаючи з них і проходячи трубочками протоками формується в нитку і швидко застигає на повітрі. Є загадка «Що в хаті найтонше?». Безумовно , павутина. 340 г павутини вистачить, щоб обперезати Землю. У кожного павука своя технологія виробництва. Я буду вам розповідати , як будує свою ловильну сітку павук хрестовик, а ви намалюйте її, прислухаючись до моєї розповіді. Наприклад, павук хрестовик починає будувати сітку з трикутної або чотирикутної рамки. Після цього прокладає кілька ниток, що перетинаються в центрі рами, а потім тягне від центра до сторін рамок 30 радіальних ниток. На них він кладе допоміжну спіральну нитку. Ловильна спіраль покривається липким павутинним секретом і замінює допоміжну нитку, яку павук відкушує частинами і викидає. Дуже цікаво спостерігати, як хрестовик з’єднує дві точки. Коли відстань невелика, павук кидає в ціль клейкий клубочок або переповзає туди, тягнучи за собою нитку. Інколи він спускається на довгій нитці і гойдається , як маятник, чіпляється куди потрібно. В павутині 120 000 липких вузликів. Коли сюди потрапляє здобич, павук миттєво мчиться, вприскує в неї отруту з травними соками, обмотує павутиною і залишає на деякий час.
І так для вас творче завдання:
1 група: Чому павук хрестовик щоночі створює ловильну сітку, навіть в тому випадку, коли вона залишається непошкодженою?  (Допоміжні слова: висихання, пил).
2 група: Чому метелики ніколи не попадають в тенета павука хрестовика? (Допоміжні слова: луски).
Вчитель: Урок підходить до кінця.
Вправа «Самооцінка»
-         Людина повинна любити і поважати себе. «Чи варто вдосконалювати те, що не любиш?», - сказав В.Леві (відомий філософ і етнолог). Сьогодні я хочу зупинитися ще на одній грані, яка ґрунтується на самооцінці. Коли людина знає свої справжні чесноти, їй легше домогтися успіху в будь якій справі, визначити своє місце в колективі, стати кращим.
Але :
Пізнать себе – це школа нелегка.
Життя мінливе, мов стрімка ріка.
Відбиток свій, що сплив на мілині
При березі
Зникає в бистрині.
Пізнай себе у подвигу , в труді,
Будь прокурором на тому суді,
 Де сам в собі ти судиш кожен атом,
Будь прокурором, слідчим та не катом.  (П.Воронько)

Спробуймо оцінити свою роботу:
·       Розведіть в сторони руки ті, хто працював на уроці добре.
·       Візьміться правою рукою за ліве вухо, хто займався пошуком додаткової інформації до уроку.
·       Заплескайте в долоні ті, хто майже вивчив матеріал на уроці.
·       Затупотіть ногами ті, хто хоче швидше побігти в столову.

Вправа «Подаруй радість»
Сьогодні ми не тільки вивчали новий матеріал, але й вчилися спілкуватися.
Щирість, доброзичливість, привітність – є необхідною умовою приємного спілкування. Дарувати людям радість спілкування – це щастя. Ви сьогодні подарували мені незабутні миттєвості життя. І я щаслива від цього. М.Реріх
 ( рос. і  укр. філософ і етнолог) сказав: «Співчувати може й людина, а спів радіти – тільки ангел».
-         Чиї відповіді вас сьогодні порадували?
Тож давайте , піднявши руки долонями до сонця, подаруємо радість тим, кому сьогодні не вистачає щастя, тепла, радості.

Нарешті підійшла черга оцінити мені вашу роботу. Сьогодні кожен з вас , і як учень, і як вчитель, і просто, як людина, показав вищий пілотаж. Дякую вам за співпрацю. А всім присутнім дякую за увагу!"


2 коментарі: